Co jest przemysł?

Słowo „przemysł” jest powszechnie zrozumiałe, chociaż może się odnosić do kilku różnych zagadnień. Najczęściej pod pojęciem przemysłu rozumie się, przemysł ciężki – czyli wszystko co związane z wydobywaniem surowców i ich przetwarzaniem w celu tworzenia dóbr na masową skalę.

Przemysł tego rodzaju intensywnie eksploatuje środowisko naturalne i dostosowuje je do potrzeb ludzi. Jednocześnie ma też duże znaczenie społeczne, bo poza dostarczaniem dóbr, stwarza miejsca pracy i kształtuje gospodarkę.

Przemysłem jednak nazywa się także wiele innych obszarów, w których dobra tworzone są na dużą skalę. I tak mówi się np.

o przemyśle farmaceutycznym, czyli masowym wytwarzaniu leków przez ogromne koncerny farmaceutyczne. Jest też przemysł odzieżowy czy włókienniczy, czyli masowe wyrabianie ubrań i wszelkich tekstyliów.

Do tego stworzono też pojęcie przemysłu kreatywnego. Na czym miałby on polegać? Tym terminem określa się działalność polegającą na tworzeniu nowych kierunków działania firmy, a także wszelkich elementów wymagających pracy kreatywnej – tekstów, grafiki itp.