Innowacje a wynalazki

Innowacyjność jest odmieniana przez wszystkie przypadki w wypowiedziach współczesnych biznesmenów i inżynierów. O innowacjach wiele się mówi, bo to właśnie one sprawiają, że przemysł cały czas idzie do przodu.

Rozwijają się zarówno poszczególne obszary gospodarki, jak i same firmy. To właśnie przedsiębiorstwa są często motorem innowacyjności, bo nowe rozwiązania dają im przewagę nad konkurencją.

Kto ma nowszą, szybszą czy tańszą technologię, ten wygrywa w walce o klienta. Innowacje i wynalazki to pojęcia bliskoznaczna, ale niektórzy widzą w nich istotne różnice.

Wynalazek to po prostu nowa technika czy produkt. Wynalazki mogą być sprzedawane bezpośrednio klientom albo pomagać w produkcji dóbr już znanych.

A innowacja? W tym wypadku mówi się o zaplanowanym procesie. Twoja firma stawia na innowacje, jeśli świadomie stara się tworzyć i wdrażać nowe sposoby działania.

Innowacyjność przedsiębiorstwa może prowadzić do powstawania nowych produktów albo ulepszania już istniejących i technik ich produkcji.